In sya Allah den akan sharekan 12 ayat yang mempunyai hukum Iltiqa’ Saakinain ni ye bagi bahagian kedua ye.

1. Surah Al Baqarah, Ayat 180, mukasurat 27
2. Surah Al Maidah, Ayat 3, mukasurat 107
3. Surah Al A’raf, Ayat 8, mukasurat 151
4. Surah Al A’raf, Ayat 158, mukasurat 170
5. Surah Al A’raf, Ayat 164, mukasurat 172
6. Surah Al A’raf, Ayat 177, mukasurat 173
7. Surah At Taubah, Ayat 24, mukasurat 190
8. Surah At Taubah, Ayat 30, mukasurat 191
9. Surah Hud, Ayat 42, mukasurat 226
10. Surah Ibrahim, Ayat 18, mukasurat 257
11. Surah Ibrahim, Ayat 26, mukasurat 259
12. Surah Al Hijr, Ayat 61, mukasurat 265
In sya Allah dalam next post den akan sharekan lagi 12 ayat yang mempunyai hukum Iltiqa’ Saakinain ni ye.

2 Comments