Penyakit mental adalah sejenis penyakit yang boleh dirawat.

Mental illness dan mental health, antara mood dan penyakit.

Beberapa Tanda Kemurungan

Secara umumnya, depression (kemurungan), ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian:

1. Perasaan sedih yang berpanjangan/berterusan yang melebihi 14 hari (2 minggu).

2. Hilang minat terhadap perkara-perkara yang sebelum ini dia memang minat.

3. Hilang fungsi untuk melakukan urusan harian.

Tekanan (stress) akan sentiasa berlaku di dalam hidup.

3 Kategori Tekanan (Stress)

1. Individu - tanggapan individu terhadap diri dia sendiri (self esteem). Contohnya physical appearance. 

2. Persekitaran - social support (sokongan sosial) daripada pasangan,keluarga, rakan sekeluarga, jiran, etc.

3. Faktor luaran seperti peralihan dari alam remaja ke dewasa, kerja ke bersara, perhubungan, penceraian, etc.

Perkara Yang Boleh Dilakukan Bagi Mengatasi Masalah Tekanan

Antara perkara yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah tekanan adalah:

1. Individu - menerima keadaan fizikal diri sendiri seadanya, perlu realistik dan kena redho. Beauty in the eyes of the beholder.

2. Persekitaran - jaga hubungan baik dengan keluarga, kawan-kawan, jiran, etc.

3. Faktor luaran - Kena bersedia menerima perubahan di dalam hidup.

Stigma Terhadap Kesihatan Mental

They fear what they don’t understand.

Understand the illness, don’t be jugdgemental and emphatize.

Melabel orang yang mengalami tekanan.

Kita sepatutnya memberi sokongan. Perlu cuba memahami keadaan orang tersebut. Paling minimum, be understanding and be there for them. Jangan judge, bersifat terbuka dan emphaty. Listen to understand, don’t listen to reply.
Dr Husna
Kementerian Kesihatan Malaysia Lancar Kempen ‘Let’s TALK Minda Sihat’

Kementerian Kesihatan Malaysia ada menganjurkan kempen Lets TALK yang mempromosikan kesedaran tentang kesihatan mental kepada orang ramai.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah melancarkan Kempen “Let’s TALK Minda Sihat” sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia Peringkat Kebangsaan 2019.

Kempen KKM tersebut bertemakan “Sayangi Nyawa Hidupkan Harapan” dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan, bukan kerajaan dan NGO.

T - talk - perlu bercakap dengan seseorang 

A - ask for help - jangan segan/malu untuk meminta pertolongan. Boleh pergi ke Klinik Kesihatan

L - listen without judgement. 

K - knowledge - tambah ilmu tentang kesihatan mental.

Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada kita semua.

0 Comments